logo logo
جلسه مشترک فعالین کفش هیدج با اتحادیه صنف کفاشان مشهد در دی ماه 1396
مسئولین خوشه کفش و فعالین کفش هیدج که برای بازدید از نمایشگاه کیف و کفش مشهد از تاریخ 4 دی تا 7 دی در این شهر مقدس حضور دارند، جلسه مشترکی را با اتحادیه صنف کفاشان مشهد و رییس محترم این اتحادیه جهت تبادل نظر و تبادل تجربیات برگزار کردند.
نظر خود را ثبت کنید